Контакти

Ulaz1

ПРИЈАВА КВАРА


Зоран Поповић

Тел: +381(11) 30 73 604
e-mail: zoran.popovic@sklonista.co.rs


ЗАКУП СКЛОНИШТА, ГАРАЖНИХ МЕСТА У СКЛОНИШТИМА, ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА И ЛОКАЛА


Љиљана Ашковић

Тел: +381(11) 30 73 605,        +381(11) 30 73 626
e-mail: ljiljana.askovic@sklonista.co.rs


НАПОМЕНА


КВАРОВЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА КОЈА НЕ ПРИПАДАЈУ СЛОНИШТИМА (КВАРОВЕ НА ИСТАЛАЦИЈАМА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ , НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТОПЛОВОДА И СЛ.) А КОЈА ПРОИЗВОДЕ ШТЕТУ У СКЛОНИШТИМА НЕПХОДНО ЈЕ ХИТНО ПРИЈАВИТИ НАДЛЕЖНИМ ГРАДСКИМ СЛУЖБАМА.ТЕЛЕФОНИ ЗА ПРИЈАВУ КВАРОВА У СКЛОНИШТИМА КОЈА СЕ ВОДЕ У ЕВИДЕНИЦИЈИ ЈПС_а

*Напомена

Београд

Зоран Поповић
Фиксни тел.: 011 3073 604, 3131823
Моб. тел.: 066 860 3806

Предраг Васић
Фиксни тел.: 011 311 039
Моб. тел.: 066 860 3886

Ниш

Драган Поповић
Фиксни тел.: 018 531 069
Моб. тел.: 066 577 5700

Крагујевац

Драган Јаковљевић
Фиксни тел.: 034 300 167
Моб. тел.: 066 557 5721

Нови Сад

Спасоје Секулић
Фиксни тел.: 021 527 676
Моб. тел.: 066 860 3801

Ужице

Зорица Видојевић
Фиксни тел.: 031 51 4581
Моб. тел.: 066 860 3839Дирекција и управа

Булевар Михајла Пупина 117а, Нови Београд


Кабинет директора

Секретар
Тел: +381(11) 31 31 821
Факс: +381(11) 30 73 662
e-mail: sekretar.kabinet@sklonista.co.rs


Сектор за техничке послове

Тел: +381(11) 30 73 604
e-mail: zoran.popovic@sklonista.co.rs


Сектор за мирнодопско коришћење објеката

Тел: +381(11) 30 73 605, +381(11) 30 73 626
e-mail: ljiljana.askovic@sklonista.co.rs


Сектор за економске послове

Тел: +381(11) 30 73 602
e-mail: gordana.miketic@sklonista.co.rs


Сектор за правне, кадровске и опште послове

Тел: +381(11) 30 73 630
e-mail: milena.zdravkovicpavlovic@sklonista.co.rs.


Контролно тело ЈП за склоништа

Тел: +381(11) 30 73 722, +381(11) 30 73 720
e-mail: radmila.denda@sklonista.co.rs


Служба за одржавање

Тел: +381(11) 31 10 393
e-mail: predrag.vasic@sklonista.co.rs


Пословница Нови Сад

Тел: +381(21) 527 676
e-mail: spasoje.sekulic@sklonista.co.rs


Пословница Ниш

Тел: +381(18) 258 166
e-mail: dragan.popovic@sklonista.co.rs


Пословница Крагујевац

Тел: +381(34) 300 167
e-mail: dragan.jakovljevic@sklonista.co.rs


Канцеларија Ужице

Тел: +381(31) 514 581
e-mail: zorica.vidojevic@sklonista.co.rs